Blog Jozefa Drahovského: Rozpočet, územný plán aj Vila Löger

To sú niektoré z bodov zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční v stredu 17. decembra v Trnave.

Pre nás najcitlivejším bude určite oficiálne zrušenie školského internátu a jedálne, a tým zaradenie Vily Löger ako prebytočného majetku do predaja formou obchodnej verejnej súťaže.

Vila Löger

V 20. kole obchodnej verejnej súťaže, ktorá bude vyhlásená týmto zastupiteľstvom, je pod bodom č. 16 aj spomenutá vila s priľahlým pozemkom. Ide o verejnú súťaž, kde kúpna cena nie je určená, navrhuje ju kupujúci. Zábezpeka, ktorá je zväčša 10 percent z ceny v znaleckom posudku, je pre tento bod 79 500 eur.

Ak v stredu odhlasujeme zaradenie tejto vily do verejného predaja, môže sa ktokoľvek, kto splní podmienky, prihlásiť a ponúknuť kúpnu cenu. Potom samozrejme bude znova na zastupiteľstve, či to za ponúkanú cenu povolí odpredať.

Krajinský most a ďalšie investície

V rozpočte na rok 2015 je pre nás plánovaných 960 000 eur ako investícia do opravy spodnej časti Krajinského mostu. Či sa táto investičná akcia bude realizovať závisí od dopravnej komisie, ktorá o tom bude rozhodovať budúci rok. Máme v nej zastúpenie aj z Piešťan, tak uvidíme, ako to dopadne.

V územnom pláne, ktorý sa pripravoval 4 roky, je pre nás zaujímavá časť o rozšírení cyklotrás. Čo sa týka dotácií, tak návrh je identický ako minulý rok. V kultúre, mládežníckych aktivitách, v sociálnej oblasti, v športe a aj v zdravotnom programe je zhodne v každom 25 000 eur.

Ďalším bodom, ktorý sa týka Piešťan, je navrhovaný odpredaj časti pozemku pri hotelovej akadémii, ktorý bol ako prebytočný majetok ponúkaný na predaj. Lekáreň pri Váhu tam plánuje výstavbu ambulancií.

Nové notebooky pre poslancov

Mňa osobne ešte zaujala a prekvapila informácia, že popri implementácii programu elektronizácie služieb VÚC, ktorá je financovaná z operačných programov a slúži občanom pre lepší prístup k informáciám, bude zriadené centrálne úložisko dát, ku ktorému budú mať samozrejme prístup aj poslanci. A k plnohodnotnému prístupu vraj potrebujeme nové technické zabezpečenie (notebooky a dátové pripojenia).

Celý program 8. zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja, spolu s materiálmi, ktoré prerokujú poslanci, nájdete tu.

Ak by mal ktokoľvek záujem získať bližšie informácie k týmto bodom, chcel by dať nejaký podnet, presadiť niečo týkajúce sa kraja alebo sa len “posťažovať” (aj to môže pomôcť aspoň lokalizovať problém), tak som k dispozícii na jozef.drahovsky@seznam.cz, alebo 0904 975 140.

Autor: Jozef Drahovský, Foto: TTSK/Ivan Krajčovič