Add: Piešťany vlani prijali rekordný počet návštevníkov

Prinášame reakciu bývalého mestského poslanca Jozefa Beňačku na tlačovú správu Rezortu Piešťany, ktorú sme uverejnili včera.

Rezort Piešťany zverejnil text, v ktorom na základe údajov Štatistického úradu SR chváli svoju činnosť (cit.): „Oproti roku 2012, keď bol ich počet najnižší za posledných 10 rokov, sa zvýšil približne o 30 %. Podobný trend bol zaznamenaný aj u počtu prenocovaní. Oproti desaťročnému minimu z roku 2011 sa zvýšil o 19 %“. V texte sa zároveň konštatuje, že (cit.): „Jednoznačne rastúci trend rozvoja cestovného ruchu možno sledovať od roku 2012, kedy vznikla oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany.“ Aj by sme sa potešili: nebyť Rezortu (a SPP… ), Piešťany turisti určite neobjavia a nárast nebude žiadny.

Dáta o výkonoch ubytovacích zariadení vo vybraných mestách sú voľne dostupné na stránkach ŠU SR pod heslom Odvetvové štatistiky / Cestovný ruch / cr1003rr. A tak som počítal a porovnával (neporovnával som turisticky „málo zaujímavé“ lokality: Nitra, Banská Bystrica a Žilina).

V Piešťanoch bol nárast návštev oproti roku 2012 (s najmenším počtom návštev) o 30%. Fajn. V iných porovnávaných mestách (Bratislava, Košice, Liptovský Mikuláš, Poprad, Trenčianske Teplice, Vysoké Tatry) od 46 (v jednom prípade 30%) do 66% (v porovnaní s rokom 2012 s najnižším počtom návštev v Piešťanoch – preto bol logicky autorom textu pre porovnanie vybratý), ak však porovnávame nárast počtu návštev v porovnávaných lokalitách oproti roku s najnižším počtom návštev v danej lokalite, tak je nárast od 66 do 102%.

A podobne je to aj s počtom prenocovaní: ak bol nárast počtu prenocovaní v Piešťanoch 19% (oproti cielene vybratému roku 2011 – nie znova 2012 – logicky…) hodnotený autorom textu RNDr. Trembošom ako úspech (v grafe začínajúcom nie od nuly tie stĺpce skutočne vyzerajú „dramaticky dobre“ – viď príloha s grafmi), tak pri pohľade na nárast prenocovaní k (cielene) rovnakému roku 2011 to v iných lokalitách bolo od 26 do 78%, pri porovnaní s najnižším počtom prenocovaní v danej lokalite (roky 2009, 2010 a 2011 – podľa lokality) sú nárasty počtov prenocovaní od 45 do 104 %. Čo je asi „trocha viac“ ako potešujúcich 19%.

Čo dodať: Počty turistov preferujúcich domácu dovolenku (nielen – ale aj z dôvodov hroziaceho terorizmu vo svete) v posledných 6 – 7 rokoch prirodzene rastú – či nejaký rezort existuje alebo nie. U nás existuje – a pritom sú čísla charakterizujúce rozvoj turistického ruchu v Piešťanoch neporovnateľne nižšie ako v iných turisticky zaujímavých lokalitách na Slovensku.

Je pochopiteľné, že Rezort Piešťany a jeho reprezentanti z SPP robia všetko preto, aby obhájili využívanie (alebo zneužívanie?) financií presunutých z rozpočtu mesta, asi s myšlienkou: Vidíte, oplatilo sa, počty rastú! Aj by sme uverili – keby tie dáta neboli verejne dostupné a hovoria pravý opak… A tak možno zverejnený PR text Rezortu považovať za nepodarenú propagandu – alebo aj klamstvo v priamom prenose. Nič nové. Ale inak je v Piešťanoch fajn.

Text, tabuľka a grafy: Jozef Beňačka