Do piešťanských škôl a škôlok sa vrátilo vyše 1 000 detí

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti radnice mohli po takmer trojmesačnom prerušení prezenčného vyučovania prijať všetkých žiakov, ktorých rodičia prihlásili. Do materských škôl sa od 1. júna nedostalo 77 detí.

V slovenských školách musia deti kvôli pretrvávajúcemu riziku šírenia choroby Covid-19 absolvovať tzv. ranný filter, pri ktorom im merajú telesnú teplotu. Povinnosťou rodičov je tiež priniesť podpísané vyhlásenie, že žiak alebo škôlkár neprejavuje príznaky akútneho ochorenia.

Kvôli platným opatreniam Úradu verejného zdravotníctva SR trvá odprevádzanie detí do škôl a škôlok dlhšie ako obvykle. Ranný filter budú musieť všetci absolvovať aj v nasledujúcich dňoch.

V základných školách môže byť v triede maximálne 20 žiakov, v materských iba 15. Aj to ovplyvnilo počty detí, ktoré mohli prijať.

Podľa údajov Mestského úradu Piešťany sa do materských škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti nedostalo 77 detí, ktorých rodičia o to mali záujem. Škôlky vzhľadom na svoje priestorové a personálne kapacity prijali 335 detí, prednosť mali predškoláci.

Zo strany žiakov 1. až 5. ročníka základných škôl nebol záujem o prezenčné vyučovanie taký veľký, školy preto prijali všetky deti. Rodičia prihlásili 686 žiakov a 540 ich zostalo na základe rozhodnutia zákonných zástupcov doma. Kapacita je pritom až 937 žiakov.

Zo 686 prihlásených detí bude 388 navštevovať školské kluby a 494 aj jedálne.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič