Coca-Cola zatvára závod v obci Lúka

Začiatkom budúceho roka príde o prácu vyše 100 zamestnancov firmy, ktorá neďaleko Piešťan vyrába nealkoholické nápoje. Firma o tom informovala na svojej web stránke.

„Naša skupina CC HBC v rámci stredoeurópskeho regiónu v okruhu 330 km operuje 6 výrobnými závodmi a má k dispozícii 33 výrobných liniek. Ukončenie činnosti výrobného závodu v Lúke je teda výsledkom optimalizácie nákladov a synergií ostatných výrobných kapacít a logistických procesov v tomto regióne,“ uvádza spoločnosť vo vyhlásení.

Centrálny sklad a logistické centrum pre Slovensko budú aj naďalej v Lúke. „Počítame však s tým, že najneskôr do konca roku 2016 dôjde k presunu do inej lokality.“

Toto rozhodnutie je spojené s ukončením pracovného pomeru so 107 zamestnancami, ktorých pozície sa priamo alebo nepriamo viažu na samotnú výrobu vo výrobnom závode v Lúke.

„Tento vývoj nás mrzí a uvedomujeme si dôsledky týchto krokov pre všetkých dotknutých zamestnancov a ich rodiny. Máme pre nich pripravený sociálny plán, vrátane odstupného, odmeny za odpracované roky a špeciálnej odmeny pre zamestnancov, ktorí s nami zostanú až do ukončenia výroby vo výrobnom závode v Lúke,“ píše sa ďalej vo vyhlásení.

Napriek tomu Coca-Cola zostáva na slovenskom trhu a táto zmena nemá žiaden dopad na fungovanie ostatných oddelení spoločnosti, ktoré nesúvisia s výrobným závodom. „Taktiež si plne uvedomujeme, že táto zmena bude mať dopad aj na región a komunitu, ktorá tu žije. Preto zakladáme Komunitný fond, prostredníctvom ktorého budeme podporovať kultúrne, športové, environmentálne a sociálne projekty práve v regióne Lúka.“

Zdroj: Prehlásenie spoločnosti Coca-Cola HBC Slovenská republika

Ilustr. obr.: coca-colahellenic.sk

Inzercia