O hlasovací preukaz môžete radnicu požiadať e-mailom

Každý, kto nebude v sobotu 29. februára v mieste svojho trvalého pobytu, má právo požiadať o hlasovací preukaz. Pomocou neho sa môže parlamentných volieb zúčastniť kdekoľvek na Slovensku.

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu je potrebné adresovať obci trvalého pobytu. V Piešťanoch vybavuje túto agendu pracovisko evidencie obyvateľstva mestského úradu. Treba však dodržať termíny.

Radnica na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Volič ho teda môže využiť aj v prípade, že sa v sobotu 29. februára rozhodne odovzdať svoj hlas v mieste svojho trvalého bydliska.

O preukaz je možné žiadať listom alebo elektronicky, ale najneskôr 10. februára. Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi – meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu a korešpondenčnú adresu, na ktorú mesto doručí hlasovací preukaz.

Elektronické žiadosti treba adresovať na maria.krajcirova@piestany.sk alebo daniela.juricova@piestany.sk. Voliči, ktorí sa rozhodnú o hlasovací preukaz požiadať listom, ho musia poslať na túto adresu: Mesto Piešťany, evidencia obyvateľov –ohlasovňa, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany.

Osobne je možné o hlasovací preukaz požiadať ešte deň pred voľbami, teda 28. februára. Radnica ho vydá voličovi bezodkladne.

Slováci žijúci v zahraničí mohli do 10. januára žiadať o voľbu poštou. Mesto dnes zverejnilo informáciu, že túto možnosť využilo 420 obyvateľov Piešťan.

„Je to podstatne viac ako v roku 2016, kedy bolo do cudziny zaslaných 192 obálok a vrátilo sa ich 153. Najviac žiadostí o voľbu poštou do parlamentných volieb prišlo z Českej republiky a Rakúska. Obálky s hlasovacími lístkami sa budú tiež posielať do Švajčiarska, Veľkej Británie, Srbska, Belgicka, Dánska, Poľska, Holandska, Fínska, Švédska, Luxemburska, Talianska alebo aj do krajín mimo EÚ ako napr. Austrália, USA, Kolumbia, Japonsko, Hong Kong, Spojené arabské emiráty, Thajsko, Filipíny,“ informovala radnica.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk