Otvorili cyklotrasu do Hornej Stredy, obmedzenie rýchlosti odstránia

Trnavský samosprávny kraj odovzdal do užívania ďalšiu časť Vážskej cyklomagistrály. Ide o 3,6 kilometra dlhý úsek medzi Hornou Stredou a Piešťanmi. Celková výška oprávnených nákladov projektu bola 490-tisíc eur. Župa na jeho spolufinancovanie získala nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

Na úseku medzi hranicou Trenčianskeho a Trnavského kraja po Železný most v piešťanskej časti Bodona bola vyasfaltovaná cyklotrasa, ktorej súčasťou je odpočívadlo, pozostávajúce z agátového altánku, lavičiek, stola a dvoch stojanov na bicykle. Okrem toho bude súčasťou odpočívadla aj fotovoltaický panel s dvomi zásuvkami na nabíjanie mobilných zariadení. Strecha altánku má byť čoskoro zelená.

Dopravné značky obmedzujúce maximálnu povolenú rýchlosť na 15 km/h sú zrejme chybou v projektovej dokumentácii a mali by byť čoskoro odstránené. Cyklotrasa totiž nemá smerové ani výškové parametre, ktoré by vyžadovali zníženie rýchlosti.

Celkový rozpočet projektu predstavoval 490-tisíc eur, z toho nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu tvorí 465-tisíc eur a na 5-percentnom spolufinancovaní sa podieľa župa.

„Vážska cyklomagistrála je jednou z našich nosných cyklotrás, ktorá spája štyri kraje. Som rád, že sme po náročnej projektovej príprave a trojmesačnej výstavbe dnes otvorili jej dôležitý úsek v Trnavskom kraji, ktorý sa napája na ďalšie úseky až do trenčianskej župy. Obyvatelia i návštevníci si vychutnajú jazdu po novom asfalte v dĺžke 3,6 kilometra až do Piešťan. Táto cyklotrasa vznikla aj vďaka príspevku z eurofondov. Podobne budeme financovať výstavbu ďalších úsekov v smere toku Váhu,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Vážska cyklomagistrála bude v budúcnosti podľa plánov župy tvoriť priame spojenie sídel od Hornej Stredy cez Piešťany, Hlohovec až po Sereď v celkovej dĺžke 60 kilometrov.

Trnavský samosprávny kraj získal nenávratný finančný príspevok v hodnote 385-tisíc eur na 1,7-kilometrový úsek Vážskej cyklomagistrály medzi Sereďou a Šúrovcami, s výstavbou ktorého chce začať v letných mesiacoch tohto roka. Župa tiež očakáva schválenie  financovania výstavby úseku medzi Šúrovcami a mostom Siladice v dĺžke 5,4 kilometra. Zároveň pripravuje žiadosti o eurofondy na úseky spájajúce Šúrovce, Horné Zelenice a Hlohovec s dĺžkou takmer osem kilometrov.

Text: Martin Palkovič Zdroj: Tlačová správa TTSK

Foto: Martin Palkovič