Mladí záhradníci bodovali v prírodných vedách

Tento rok sa konal už 41. ročník Celoslovenského kola Stredoškolskej odbornej činnosti. V Košiciach sa stretli najlepší stredoškoláci z celého Slovenska, aby predviedli svoje výsledky v oblasti prírodných vied, humanitných ako aj technických vied. Študenti prešli náročnými okresnými a krajskými kolami, aby prví dvaja postupujúci z každého odboru zabojovali aj v rámci Slovenska.

Prírodné vedy zastupovali dvaja študenti zo Strednej odbornej školy záhradníckej v Piešťanoch. V odbore Biológia postúpil z krajského kola, kde získal 1. miesto Tomáš Pápay. Ten sa venuje už od mladosti pestovaniu gladiol a v posledných dvoch rokoch začal so šľachtením a krížením týchto krásnych rastlín. Jeho práca je veľmi náročná, nakoľko šľachtenie je dlhodobý proces, ale získanie nového fenotypu gladiol bude jeho najväčšou odmenou. Na celoslovenskom kole v náročnej konkurencii obsadil fantastické 1. miesto.

Ďalší študent Šimon Masničák postúpil z krajského kola v odbore Pôdohospodárstvo s prácou Život so včelami. Vo svojej práci sa venoval veľmi aktuálnej téme, nakoľko škola disponuje vlastnými úľmi, o ktoré sa treba starať a snažíme sa o návrat včiel do sadov a parkov. Na celoslovenskom kole obsadil vynikajúce 5. miesto.

Poďakovanie patrí aj učiteľkám Ing. Ivete Jakubcovej a Ing. Hyacinte Michálkovej, ktoré sa žiakom venovali a pripravovali ich na súťaže.

Text a foto: Iveta Jakubcová, SOŠ záhradnícka v Piešťanoch