Budúcich škôlkárov zapíšu v máji, miesta má byť dosť

V súvislosti s dokončením cirkevnej materskej školy radnica očakáva, že tento rok bude v piešťanských škôlkach dosť miesta pre všetky trojročné deti. Zápisy do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany budú prebiehať 18. až 22. mája. Cirkevná škôlka termín zatiaľ neoznámila.

Podobne ako budúci prváci ani deti, ktoré nastúpia do materských škôl v septembri tohto roka, nebudú musieť byť na zápisoch osobne prítomné. Rozhodlo o tom ministerstvo školstva, ktoré odporúča komunikáciu elektronickou formou.

Škôlky pri zápise nebudú vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave detí, rodičia ich však musia priniesť neskôr.

„Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany prednostne prijímajú deti, ktoré k 1. septembru 2020 dovŕšia piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľka po prerokovaní s pedagogickou radou školy,“ informuje Mestský úrad Piešťany.

Podľa stanoviska, ktoré nám poskytla radnica, by sa však tento rok mali do materských škôl dostať aj všetky trojročné deti. V septembri totiž začala fungovať Cirkevná materská škôlka, ktorá má kapacitné rezervy. Termín zápisu zatiaľ neoznámila, ale mal by prebiehať v rovnakom období ako zápisy do mestských škôlok.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič