17.02.2016 # 20:13 # 20:13

Zastupiteľstvo začne už dopoludnia, niektorí poslanci majú výhrady

Dlhé a komplikované diskusie sú zrejme dôvodom rozhodnutia primátora, že prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva v tomto roku začne 18. februára výnimočne skoro – už o 10.00 h. Poslancom sme v tejto súvislosti položili dve otázky. Nižšie nájdete ich odpovede.

1.) Čo si myslíte o posunutí začiatku mestského zastupiteľstva na 10.00 h?

2.) Dovolia Vám Vaše pracovné povinnosti zúčastniť sa najbližšieho mestského zastupiteľstva od začiatku?

Iveta Babičová:

Zvolávanie MsZ je v kompetencii primátora mesta, teda aj určenie termínu a času. Rešpektujem toto právo, aj keď vopred dohodnutý termín, vďaka ktorému si poslanci môžu plánovať svoje pracovné povinnosti, je určite lepším a slušnejším postupom. Kto nerešpektuje iného, ťažko môže očakávať recipročne rešpekt a uznanie.

Zastupiteľstva sa zúčastním a dúfam že takáto zmena termínu bude výnimka, z ktorej sa nestane pravidlo.

Jozef Malík:

Zvolávanie zastupiteľstva je v plnej právomoci primátora. Keď sa rozhodne, že ho zvolá v sobotu o polnoci, je to jeho právomoc.

Aby som sa mohol zúčastniť rokovania zastupiteľstva, beriem si v mojej práci voľno.

Peter Tremboš:

Myslím, že to nie je najšťastnejšie rozhodnutie. Nielen poslanci, ale aj občania, ktorí sledujú naše zasadania v priamom prenose, si už zvykli na poobedňajší termín. Skorší začiatok však vyhovuje zamestnancom mesta, ktorí sa zúčastňujú rokovania. Ak je dôvodom snaha ukončiť zasadanie pred polnocou, tak sa môže minúť účinku. Oveľa efektívnejšie by bolo kvalitne pripravovať podklady na zasadanie, kľúčové témy vopred dostatočne prediskutovať s poslancami a snažiť sa o získanie ich podpory pre navrhované riešenia. Vzhľadom na množstvo času, ktoré sme venovali diskusiám o rozpočte mesta na rok 2016, by to najbližšie zasadanie nemuselo patriť medzi tie najdlhšie.

Áno, zúčastním sa od začiatku, osobne nemám s posunutím času začiatku rokovania problém.

Jozef Beňačka:

Rozhodnutie je, a vždy aj bolo v kompetencii primátora. Nikdy sa však za posledných 14 rokov nestalo, že zmena termínu nebola vopred prediskutovaná s poslancami. Na druhej strane rozhodnutiu primátora aj rozumiem – neproduktívne nekonečné prekáračky medzi ním a reprezentatmi klubu SPP sú na každom rokovaní a obávam sa, že to nebude inak (a otravujú už nielen mňa ale aj mnohých občanov).

Mám plánované povinnosti týždne dopredu, ešte neviem, či sa mi to podarí vyriešiť.

Michal Fiala:

Je to v poriadku. Myslím, že budeme mať čo robiť do polnoci.

Zastupiteľstva sa zúčastním od začiatku.

Juraj Brna:

Je to neštandardné, ale v súvislosti so skúsenosťami z minulých MsZ, ktoré končievali až po 23. hodine, rozumiem tejto zmene.

Ja som súkromník, dovolenku môžem mať aj 365 dní v roku – avšak vtedy nič nezarobím – ale funkciu poslanca vnímam ako poslanie nájdem si preto čas, aby som sa mohol MsZ zúčastniť

Jozef Drahovský:

Myslím si, že tento krok mohol byť vopred prekonzultovaný s poslancami. Primátor má právo zvolať zasadnutie zastupiteľstva v akomkoľvek termíne, avšak ak sme sa dohodli na určitom čase, ktorý vyhovuje väčšine poslancov, tak ho bez predchádzajúceho oficiálneho zdôvodnenia nemusel posúvať. Dôvod tohto posunu stále zatiaľ len tuším.

Termín som mal už vopred zaznačený a rezervovaný na zastupiteľstvo, avšak s predpokladom začiatku v poobedných hodinách. Preto som musel po obdržaní pozvánky upraviť môj celotýždenný program, aby to bolo akceptovateľné aj pre môjho zamestnávateľa a pracovné povinnosti.

Eliška Gocká:

Ja posunutie zasadnutia MsZ na 10.00 h vítam, pretože doterajšie rokovania vždy trvali do polnoci.
Také rokovanie už bolo nesmierne únavné, reakcie boli spomalené a odchádzala som z nich znechutená a rozladená – hlavne na nekonštruktívnosť rokovaní. Myslím si, že pri prerokovávaní programového rozpočtu mesta to bude na prospech.

Moje pracovné povinnosti si zadelím tak, aby som sa rokovania mohla zúčastniť hneď od začiatku.

Adriana Drahovská:

Mne posunutie rokovania nerobí problém, naopak, vyhovuje mi skorší začiatok. A áno, pracovné povinnosti si zabezpečím tak, aby som prišla už na úvod.

Ján Jánošík:

Pred časom som posielal viceprimátorovi Hynekovi návrhy na odstránenie nočných maratónov MsZ tým, že sa zmení rokovací poriadok tak, že pokiaľ hrozí predĺženie zastupiteľstva do nočných hodín, tak sa žiaľ musí rokovanie prerušiť a zvolá sa ešte raz. Tento môj návrh však zrejme viceprimátor zle pochopil alebo si ho zle vysvetľuje a zaviedol zvolávanie MsZ ráno… Jozef Beňačka napísal, že by bolo dobré zvolať ho hneď s východom slnka o 6,48 h.

Samozrejme, že mi to nevyhovuje. Dopoludnia pracujem ako takmer každý poslanec, aj keď ja osobne som živnostník a môžem si niekedy upraviť pracovný čas. Dúfam, že sa to dopoludňajšie zvolávanie nestane pravidlom. My nie je zamestnanci MsÚ a v tom zmysle by sa malo pristupovať k stanovovaniu termínov a času zastupiteľstiev. Ak je toto Hynekove riešenie problému „nočných maratónov“, tak je na tej najhoršej ceste.

Tomáš Hudcovič:

Slušnosť by mi vravela, keď niekoho niekam pozývam a zmením štandardný termín, aspoň sa spýtať, či mu to vyhovuje. Na toto u pána primátora akosi zabudli.

Našťastie som pánom svojho času, takže si veci viem zariadiť tak, aby som sa rokovania mohol zúčastniť od začiatku.

Martin Cifra:

Po formálnej stránke je to samozrejme v súlade s kompetenciami, ktoré má primátor. Obvyklý začiatok rokovania zastupiteľstva je dohodnutý na popoludňajšiu hodinu. Zmena začiatku rokovania je však výrazná a preto by som očakával zo strany primátora predchádzajúcu diskusiu k tejto zmene termínu, nie iba strohé oznámenie formou pozvánky. Rozpočet mesta je príliš dôležitý dokument na to, aby sa hazardovalo s jeho schválením iba kvôli procedurálnym “hrám”. Ak to nie je je hra, ak to nie je je kalkul, tak mi tu chýba elementárna komunikácia.

Pracovné povinnosti plánujem podľa schváleného harmonogramu rokovania zastupiteľstva so začiatkom v popoludňajších hodinách. V tejto chvíli ešte neviem povedať či sa mi podarí preložiť všetky aktivity, ktoré som mal dohodnuté dopoludnia a preto moju účasť na najbližšom rokovaní zastupiteľstva nemôžem zatiaľ záväzne prisľúbiť.

Andrej Klapica:

Viac ako posunutie začiatku zastupiteľstva ma prekvapilo jeho posunutie o jeden týždeň. Zastupiteľstvo o rozpočte je veľmi dôležité preto by som očakával že vopred dohodnutý dátum a čas bude dodržaný, aby sa na ňom mohlo zúčastniť čo najviac poslancov.

V dni kedy je zastupiteľstvo, si zvyčajne neplánujem žiadne dôležité pracovné stretnutia, takže odkedy som sa dozvedel, že zastupiteľstvo je posunuté na 18.2., presunul som pracovné stretnutia na iné dni.

Martin Valo:

Riadim sa zákonom a pozvánkou primátora. Beriem si dovolenku.

Zita Bruncková:

Zmena termínu zasadnutia MsZ, pôvodne plánovaného na 11. februára a jeho nový termín, na 18. februára, nám bol oznámený v dostatočnom predstihu, tak som zmenu termínu akceptovala a prispôsobila som sa. Hodinu zasadnutia mestského zastupiteľstva, som sa dozvedela až z pozvánky. Bola stanovená na 10.00 h doobeda, čo však nebolo vopred avizované. Urobilo mi to malú komplikáciu, pretože som musela zrušiť naplánovanú inú doobednajšiu aktivitu. Program rokovania mestského zastupiteľstva má 21 bodov, predpokladám, že k viacerým bodom budú mať poslanci otázky a návrhy na zmeny. Napriek tomu, že je začiatok zasadnutia MsZ určený na 10.00 h,
predpokladám, že budeme rokovať do neskorých nočných hodín. V programe sú uvedené náročné a pre mesto veľmi dôležité dokumenty, ktoré si vyžadujú mimoriadnu pozornosť pri správnom hlasovaní.

Pracovné povinnosti som si zariadila tak, že sa zasadnutia zúčastním od začiatku a prídem na 10.00 h.

poslanci hlasovanie700

Autor ankety: Martin Palkovič Článok bol 18. februára o 15.30 h opravený – odpoveď poslanca Andreja Klapicu bola nesprávne pripísaná poslancovi Martinovi Cifrovi. Za chybu sa ospravedlňujeme.

X