Základná umelecká škola Piešťany má ešte voľné miesta

Základná umelecká škola chystá prijímacie skúšky k novému školskému roku 2020/2021. Voľné miesta má hudobný, tanečný aj výtvarný odbor.

Prijímačky sa konajú v pondelok a v utorok 7.9. a 8.9. v priestoroch ZUŠ podľa odborov:

Hudobný odbor v čase 13:00 – 17:00, na Teplickej 50, v triede č.2

Tanečný odbor v čase 14:00 – 17:00, na Štúrovej 6, v triede č.3

Výtvarný odbor v čase 13:00 – 16:30, na Štúrovej 6, v triede č. 1,2

Skúšok sa môžu zúčastniť deti, ktoré dovŕšili 5 rokov.

Štúdium na ZUŠ je záujmové a dobrovoľné, podmienené čiastočnou úhradou nákladov (školné).

Bližšie informácie ohľadom podmienok prijatia sú uvedené na zuspiestany.sk

Zdroj: ZUŠ Piešťany