Včely aj história, Elektrárňa vzdeláva cez internet

V období, kedy musí byť Elektrárňa Piešťany zatvorená, vznikol špeciálny program, ktorý je voľne dostupný na internete.

Lektori pripravili interaktívne vzdelávanie pre žiakov II. stupňa základných škôl. Deti si môžu stiahnuť jednoduchý pracovný list, do ktorého si zapíšu riešenia jednotlivých úloh. Tie súvisia s elektrinou a jej praktickým využitím. Nejde iba o prácu s počítačom, ale skôr o zábavnú aktivitu v domácom prostredí.

Facebooková stránka Elektrárne Piešťany ponúka aj pravidelné video prehliadky zákutí tejto historickej budovy. Z prvého klipu sa verejnosť dozvie napríklad aj to, ako začal príbeh Elektrárne, koľko bolo v tom čase v Piešťanoch žiaroviek a kde sa nachádzali.

Tretia časť vzdelávacieho programu je venovaná Piešťanským mestským včelám. Deti i dospelí sa dozvedia viac o dôležitosti biodiverzity aj o účinkoch včelích produktov.

Všetky informácie nájdete na facebookovej stránke Elektrárne Piešťany.

Text a ilustr. foto: EP