V mestskej knižnici prebieha projekt Keď čítanie je čtení

Od začiatku augusta tohto roku Mestská knižnica mesta Piešťany realizuje projekt s názvom Keď čítanie je čtení. Hlavným cieľom už 9. ročníka tohto projektu je nadviazať na tradície a kultúrne potreby českej národnostnej menšiny, rozvíjať a prezentovať trvalé hodnoty českej kultúry, ktorá je blízka aj nám, Slovákom.

Organizátori chcú zároveň priblížiť príslušníkom českej menšiny a ich potomkom, tiež príležitostným návštevníkom z Čiech, ale aj širokej verejnosti hodnotné diela českej kultúry, predovšetkým tvorbu literárnych, výtvarných a divadelných umelcov z krajiny, s ktorou sme ešte pred 25 rokmi tvorili spoločný štát.

V rámci projektu piešťanská knižnica pripravila bohatý program, ktorý tvoria stretnutia so spisovateľmi, ilustrátormi, literárne dramatizácie, tvorivé dielne na motívy českých kníh, výstavy ilustrácií a veľkoplošných objektov. Prostredníctvom týchto podujatí ukazujú, že čítanie v českom jazyku môže byť rovnako hodnotné, zábavné i poučné, tak ako v slovenčine. Tento projekt má ešte jeden významný prínos: predstavuje spoločné diela českých a slovenských umelcov, ich úspešnú spoluprácu – na konkrétnych dielach a formou spoločných stretnutí, besied, prezentácií i výstav.

Aj vďaka úspešnosti tohto projektu z predchádzajúcich rokov realizuje Mestská knižnica mesta Piešťany tento ročník v spolupráci s týmito inštitúciami: Česká centrála cestovného ruchu – CzechTourism, České centrum v Bratislave, Český spolok v Trnavskom regióne – miestny klub Piešťany. Neoddeliteľnou súčasťou projektu je Festival českej a slovenskej tvorby pre deti. Ten budeme realizovať v hlavnom meste Českej republiky v týchto inštitúciách: Muzeum hlavního města Prahy, Slovenský inštitút v Prahe, Městská knihovna Praha – za podpory Veľvyslanectva SR v Prahe.

Odborným garantom projektu je riaditeľka Českého centra v Bratislave Vilma Anýžová. Projekt potrvá do konca roka a realizuje sa s finančnou podporou Úradu vlády SR – program Kultúra národnostných menšín 2017.

V dňoch 11. – 13. októbra bude v piešťanskej knižnici prebiehať časť projektu nazvaná „Celé Česko-Slovensko číta deťom“. V rámci tejto prehliadky českej a slovenskej tvorby pre deti sa uskutočnia stretnutia s autormi, vydavateľmi, hercami, pripravené sú i tvorivé dielne s ilustrátormi a výstavy.

Do našej knižnice zavítajú títo českí hostia: Daniel Rušar, Ester Stará, Milan Starý, Nikkarin, Petra Braunová, Lenka Rožnovská. Spoločnosť im budú robiť slovenskí tvorcovia detskej literatúry: Ján Uličiansky, Ľuboslav Paľo, Petra Nagyová Džerengová, Lea Točeková a Divadlo KBT.

Okrem knižnice sa podujatia budú konať aj v Dome umenia.

Program 11. – 13. 10. 2017

Streda 11. októbra o 9.00 h

LiStOVáNí.cz: Gorila a já

Scénické čítanie z knihy Fridy Nilsson. Dom umenia Piešťany

Streda 11. októbra o 10.30 h

LiStOVáNí.cz: Soví zpěv

Scénické čítanie z knihy českej autorky Ivy Procházkovej. Dom umenia Piešťany

Štvrtok 12. októbra o 9.30 h

Strašidýlko z aktovky a Mobilmánie v pohádkové říši

Prezentácia spoločných kníh českej autorky Lenky Rožnovskej, slovenskej ilustrátorky Edit Sliackej a českého ilustrátora Milana Starého, spojená s workshopom. Mestská knižnica mesta Piešťany

Štvrtok 12. októbra o 10.00 h

Chrochtík a Kvikalka na ceste do knižnice

Prezentácia knihy autorky Ester Starej spojená s výtvarným workshopom. Mestská knižnica mesta Piešťany

Štvrtok 12. októbra o 14.00 h

Besedujeme a tvoríme s Ester a Milanom

Stretnutie s autorskou dvojicou Ester a Milanom Starými spojené s workshopom a výstavou ilustrácií. Mestská knižnica mesta Piešťany

Piatok 13. októbra o 9.00 h

3333 km k Jakubovi

Prezentácia knihy českej autorky Petry Braunovej a workshop s ilustrátorom Nikkarinom. Mestská knižnica mesta Piešťany

Piatok 13. októbra o 9.00 h

Skok do tmy

Prezentácia spoločných kníh českého autora Daniela Rušara a slovenských ilustrátorov Ľuboslava Paľa a Ley Točekovej. Mestská knižnica mesta Piešťany

Piatok 13. októbra o 10.00 h

Keď čítanie je čtení…

Českí a slovenskí autori čítajú zo svojej tvorby: Ján Uličiansky, Daniel Rušar, Ľuboslav Paľo, Ester Stará, Milan Starý, Nikkarin, Petra Nagyová Džerengová, Petra Braunová a Lenka Rožnovská. Mestská knižnica mesta Piešťany

Piatok 13. októbra o 14.00 h

Rozprávky a pohádky Jána Uličianskeho

Stretnutie s česko-slovenskou tvorbou obľúbeného slovenského autora. Mestská knižnica mesta Piešťany

Piatok 13. októbra o 14.30 h

Analfabeta Negramotná

Prezentácia knihy za účasti autora Jána Uličianskeho, spojená s divadelnou dramatizáciou Divadla KBT. MsK

Piatok 13. októbra o 15.00 h

Ako sa smútok stratil

Výtvarný workshop s ilustrátorom Ľuboslavom Paľom. Mestská knižnica mesta Piešťany