Turisti otvoria sezónu podujatím 100 jarných kilometrov

Klub mladých turistov a KST TJ Bezovec pozývajú všetkých milovníkov turistiky na 62. ročník Otvorenia 100 jarných kilometrov. Podujatie sa uskutoční v sobotu 24. marca. Jeho súčasťou bude voľby kráľovnej jari Vesny.

Prezentácia: od 11,00 do 13,00 h pri pamätníku Jana Moravčíka na Ahoji

Pešie trasy: 8 km Piešťany – Banka – Ahoj – Piešťany, 15 km Piešťany – Bacchus villa –Havran – Ahoj – Piešťany, 20 km Piešťany – Bacchus villa – Havran – Čertova pec- Plešiny – Ahoj – Piešťany

Cyklotrasy: individuálne

Súťaže: na Ahoji budú pripravené pre deti a mládež športovo-zábavné súťaže, voľba kráľovnej jari Vesny

Výstroj: turistická, podľa poveternostných podmienok

Občerstvenie: pre deti bude pripravené malé občerstvenie; pre „uzimených“ bude pripravený na Ahoji malý „oník“

Štartovné: deti, študenti, dôchodcovia 20 centov, registrovaní turisti 30 centov, ostatní 40 centov

Odmeny: na Ahoji účastník obdrží účastnícky diplom a drevenú upomienkovú medailu. Víťazi súťaží dostanú diplomy a ceny!

Informácie: Ing. Ladislav Bábik 0910834341, p. Jaroslav Mihalik 0907488977

Každý sa zúčastňuje akcie na vlastné nebezpečie a preto treba rešpektovať pokyny organizátorov.

(inf)