Pomoc letisku podmienili ozdravným plánom, na odmenách dlží 400-tisíc

Po údajnom prísľube finančnej pomoci od štátu a rozhodnutí vymazania pohľadávok voči Trnavskému samosprávnemu kraju má Letisku Piešťany pomôcť aj mesto. Značnú časť dlhu tvoria nevyplatené odmeny pre členov dozorných orgánov tejto spoločnosti.

esprit nails

Na mestskom zastupiteľstve na to upozornil poslanec Michal Fiala. Podľa jeho slov ide o takmer 400-tisíc eur. Odmeny nie sú členom orgánov spoločnosti vyplácané už niekoľko rokov. Podľa M. Fialu by si ich však mohli nárokovať.

„Mesačná odmena pre členov predstavenstva je 980 eur, členovia dozornej rady – suma 770 eur mesačne,“ doplnil jeho kolega z klubu SPP Denis Kristek.

„Verejnosť môžem ubezpečiť, že žiadny funkcionár za Mesto Piešťany nedostal ani cent,“ reagoval Remo Cicutto, ktorý je predsedom dozornej rady. Podľa vlastných slov sa ich vzdal podobne ako župan Tibor Mikuš. Ten je zároveň predsedom predstavenstva.

Krajskí poslanci koncom apríla rozhodli, že pohľadávku Trnavského samosprávneho kraja voči letisku v hodnote 2,5 mil. eur 1,5 mil. eur (opravené 5. mája o 8.30 h) vymenia za akcie.

Mestu Piešťany letisko dlží vyše 530-tisíc eur na dani z nehnuteľnosti. Členovia zastupiteľstva vo štvrtok diskutovali o zámere vložiť túto čiastku do základného imania spoločnosti. Tá by následne svoj dlh uhradila a samospráva by získala jej akcie. Podľa dôvodovej správy predloženej na rokovanie však nie je známe v akej hodnote. Radnici sa zdá takýto spôsob vysporiadania záväzkov letiska nevýhodný.

V súčasnosti má mesto záložné právo na nehnuteľnosti vo vlastníctve letiska. V prípade vyrovnania pohľadávky by oň prišlo, zostali by mu iba akcie firmy, ktorá je dlhodobo v strate.

Poslanec Tomáš Hudcovič preto navrhol podmieniť oddlženie ozdravným plánom, ktorý majú vypracovať zástupcovia letiska. Remo Cicutto dodal, že riešením by bolo aj oddĺženie až po nájdení strategického partnera.

„Získal som presvedčenie, že nie je v záujme Mesta Piešťany, aby sme schválili tento zámer na vloženie peňažného vkladu, preto ja osobne budem hlasovať proti,“ povedal na záver diskusie poslanec Peter Tremboš.

Zámer podieľať sa na oddlžení letiska nakoniec väčšina zastupiteľstva podporila s podmienkou, vypracovania ozdraveného plánu tejto spoločnosti. Poslanci budú o tejto téme hovoriť aj na najbližšom rokovaní.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič