O dotácie od samosprávneho kraja sa môžu uchádzať aj Piešťanci

Župa pomôže organizátorom kultúrnych a športových podujatí, podporí sociálne aj zdravotnícke aktivity. Spolu na tieto účely vyhradila sumu 125-tisíc eur. Žiadosti treba posielať do 4. februára.

Trnavský samosprávny kraj zverejnil na svojej stránke päť výziev. Sú zamerané na kultúru, pomoc sociálne odkázaným, prevenciu chorôb, mládež a športové aktivity. Na každú z nich je v krajskom rozpočte vyhradených 25-tisíc eur. Dotácie môžu získať právnické aj fyzické osoby – podnikatelia, ktoré sídlia alebo majú trvalý pobyt na území Trnavského samosprávneho kraja. Podmienky poskytnutia dotácií nájdu žiadatelia na župnej web stránke. O rozdelení financií rozhodne komisia zložená z členov krajského zastupiteľstva.

Text a foto: Martin Palkovič