Máte hendikepované dieťa? Spoznajte Bobath koncept

V stredu 29. augusta o 17. hodine sa v priestoroch materského centra Úsmev v Piešťanoch uskutoční prednáška certifikovanej Bobath fyzioterapeutky Ľubice Horúckovej. Témou bude cvičenie NDT Bobath u detí.

Bobathova metóda je prístup neurologickej rehabilitácie, ktorá sa využíva najmä pri liečbe dospelých po cievnej mozgovej príhode alebo u detí s detskou mozgovou obrnou. Cieľom je podpora a zlepšenie motoriky pomocou facilitačných techník.

Prednáška je určená pre rodičov i špeciálnych pedagógov, ktorí môžu prísť so svojimi deťmi. Tie si zoberú na starosť dobrovoľníci. „Prostredníctvom prednášky by som chcela informovať o Bobath koncepte, vyvracať mýty o cvičení a aplikovať tieto poznatky a skúsenosti do každodenného života,“ vyjadrila sa Ľubica Horúcková.

Prednáška bude trvať približne deväťdesiat minút.

Text a foto: Miro Béreš