14.02.2015 # 08:45 # 08:45

Autorky obnovy parku sa chcú stretnúť s občanmi

Návrh na obnovu piešťanského parku od kolektívu autoriek zvíťazil vo verejnej krajinno-architektonickej anonymnej súťaži, ktorá sa uskutočnila v roku 2012 a prvé realizačné fázy sa mali uskutočniť už v najbližšom období. Projekt však dostal generálnym zákazom výrubu drevín červenú.

Riešiť regeneráciu parku komplexne je podľa autoriek viac ako nutné: „Musíme si uvedomiť, že mestský park nie je les. Je tu potrebná neustála plánovaná obnova, ktorá spočíva v zásahoch do stromového poschodia v podobe odstraňovania nevhodných drevín a následných výsadbách. V návrhu sa na výsadbu navrhuje viac stromov ako sa odstraňuje,“ hovorí krajinná architektka, spoluautorka projektu, Eva Teplická.

S cieľom oboznámiť verejnosť s detailmi projektu obnovy parku sa autorky rozhodli stretnúť sa s občanmi a vysvetliť zámery projektu všetkým, ktorých problematika zaujíma. Priamo v teréne vysvetlia dôležitosť a princípy plánovanej obnovy piešťanského mestského parku. Zároveň rady odpovedia na prípadné otázky.

Komentovaná prechádzka po parku s autorkami projektu sa uskutoční v sobotu 21. februára. Stretnutie pred kinom Fontána je naplánované na 14.00 h.

Pre viac informácií sledujte facebookovú stránku Piešťanský park, podrobnosti o projekte aj vyjadrenia odborníkov nájdete na webstránke piestanskypark.sk.

Na komentovanú prechádzku vás pozývajú autorky projektu Ing. Ivana Kučírková, M.Sc., Ing. Dominika Letková, Ing. Klára Nepustilová, Ing. Eva Teplická.

Text: Tlačová správa

X