Ako sa podniká v Piešťanoch: Najviac zakladáme živnosti. Aj rušíme

Zisky piešťanských podnikateľov v minulom roku dosiahli sumu 77,9 milióna eur. Najviac zastúpené odvetvie v meste sú reštaurácie, podniky s občerstvením a služby. Ročne v priemere vzniká okolo 300 živností, no takmer rovnaký počet ich súčasne zanikne. Podobne sú na tom spoločnosti s ručením obmedzeným. Vyplýva to z hodnotení, ktoré publikovali spoločnosti Finstat a Bisnode.

Za rok 2017 vykázali piešťanské firmy v daňovom priznaní 977 miliónov eur, z toho zisk pred zdanením činil 77,9 milióna eur. Záporný zisk vykázalo 379 firiem, celkovo išlo o mínus 10 miliónov eur. Na daniach alebo sociálnom poistení dlhuje štátu 187 firiem z Piešťan a celého okresu.

V súčasnosti pôsobí v Piešťanoch a príslušnom okrese 4 198 živnostníkov, ich počet sa však neustále mení. V roku 2016 ich pribudlo 321, ale súčasne zaniklo 433. Priaznivejší stav bol v roku 2018, keď si živnosť otvorilo 382 podnikateľov a ukončilo ju 339.

Oveľa lepšiu stabilitu majú akciové spoločnosti. Tých pôsobí v meste a okrese celkovo 80. Od roku 2016 ich zaniklo 5.

Prosperujúci, priemerný, neprosperujúci

Ratingová spoločnosť Finstat za minulý rok vyhodnotila zo všetkých piešťanských akcioviek iba 14 ako prosperujúce. Ako priemerné označili 9 a ako neprosperujúce 21 akcioviek.

Na území okresu a mesta pôsobilo v roku 2018 celkovo 1 027 firiem, ktoré FinStat označil ako prosperujúce, 511 dostalo hodnotenie priemerné a 722 neprosperujúce.

Počet aktívnych spoločností s ručením obmedzeným je 3 186. V Piešťanoch z tohto počtu prosperuje skoro 700 akciových spoločnstí, priemerných je 333 a neprosperujúcich približne 450. Najviac „eseročiek“ pôsobí v oblasti zdravotníctva, gastronómie a reštauračných služieb, ďalej vo veľkoobchode a zdravotníctve.

V meste od roku 2016 pribudlo 34 spoločností s ručením obmedzeným so zahraničným vlastníkom.

V celom okrese pôsobia 4 firmy, ktoré podľa údajov spoločnosti Bisnode v minulom roku dosiahli obrat 150 miliónov eur. Obrat do 50 miliónov eur vykázalo 7 firiem, do 30 miliónov 11 a do 15 miliónov 10 firiem. Ostatné dosahujú obrat len do jedného milióna eur.

Ďalšie zaujímavé čísla

Na území piešťanského okresu funguje 18 cirkevných organizácií, 30 neziskoviek a 578 klubov, združení, spolkov a spoločností.

Najviac podnikateľských subjektov pôsobí v piešťanskom okrese v oblasti veľkoobchodu a maloobchodu. Spolu ich je viac ako 680.

V kultúrnej oblasti pôsobí 307 subjektov, ako poisťovací a finančný maklér ich pôsobí 272. Športových klubov je v okrese 162.

Text: Rasťo Piovarči Ilustr. foto: Martin Palklovič