08.05.2015 # 07:24 # 07:24

9. máj 1945: Oslavy sa podobajú na vzdušné boje

Inzercia

Prechod frontu cez naše mesto si podľa historikov vyžiadal 12 obetí ostreľovania. Ustupujúci Nemci zničili oba mosty a rozorali letisko.

esprit nails

To bolo na začiatku apríla 1945. O mesiac neskôr už obyvatelia Piešťan oslavovali koniec 2. svetovej vojny. Takto toto obdobie zaznamenala mestská kronika:

1. máj 1945.

oslavuje sa veľkoryse. Niekoľko tisícový zástup obyvateľstva, ktorý sa zúčastnil sprievodu a shromaždenia manifestuje za slobodnú československú republiku a prejavuje vďaku Červenej armáde za oslobodenie. Na tomto shromaždení bolo usnesené, že Námestie pred obecným domom sa pomenuje za Námestie Maršala Stalina, bývalá ulica Nádražná za ulicu Malinovského, bývalá ulica Hlinkova za ulicu Dr. E. Beneša.

8. mája 1945.

Dochádzajú zprávy o kapitulácii Nemecka.

9. máj 1945.

Oslavuje sa ako sviatok slobody. O 12. hodine na 5 minút zazneje obecná poplachová siréna, popoludní je veľké manifestačné shromaždenie na Námestí Maršala Stalina. Večer fakľový sprievod, usporiadaný vojskom za účasti obecenstva a ohňostroj. Vojenské jednotky, ktoré sú v Piešťanoch do neskorých nočných hodín strieľajú do vzduchu z pušiek, gulometov, protilietadlových diel, učinkujú svetlomety, rakety a podobne. Piešťany vypadajú v tejto noci, ako by sa tu odohrávaly najostrejšie vzdušné boje. Tento deň a túto noc teší sa obyvateľstvo, vojaci, tešia sa všetci koncu vojny, po ktorom dni každý tak dlho túžil. Tymto dňom sa uzatvára smutná kapitola dejín obce a začína sa nová, kde Piešťany majú za úkol vydobyť si znova postavenie, ktoré ako kúpele svetového mena maly, aby sa staly znova svetoznámym kúpeľným mestom, ktoré vyhľadávajú nemocní zo všetkých končín sveta.


Piešťany si koniec 2. svetovej vojny pripomenuli včera. Viac sa dozviete tu.


Text: Kronika Piešťan 1933 – 1949 Ilustr. foto: Jozef Rohoň

X