Šport v Piešťanoch, alebo vytváraná komisia a koncepcia (1. časť)

Minulý týždeň (v stredu) pri nejakom pohybe po meste som zaregistroval rozhovor dámy a pána na tému „šport v Piešťanoch a jeho koncepcia rozvoja“ a zhodou okolností sa spomenulo aj deň predtým „sedenie“ niekde na nejakom úrade za prítomnosti niektorých zainteresovaných dám aj pánov a vedenia mesta a vychádzajúc z tohto rozhovoru na jednej strane a poznania skutočného stavu na strane druhej si dovoľujem niekoľko viet. Z rozhovoru bolo jasné, že prevažoval kritický názor na formu, korunovaný údajne vyjadrením jedného člena z vedenia mesta o nejakej „organizačnej odbornosti“.

Mesto sa chystá vypracovať koncepciu, alebo projekt (?!) rozvoja športu v meste. Chvályhodný úmysel. Ale (!!!). dôvod v tomto prípade je vyvolaný iba nejakým balíkom eur určeným na (to je teda mimoriadne široký pojem) rozvoj športu v Piešťanoch.

Na druhej strane: To skutočne mesto ide teraz riešiť to, čo malo byť riešené už dávno? Vtedy, keď mesto prvýkrát poskytlo nejakú finančnú pomoc akémukoľvek športovému klubu v meste – už vtedy bolo pozde. To, že sa teraz ukazuje – podľa zistených informácií, že aj to bolo ošetrené nedokonale, neprofesionálne a ukazuje tiež na úroveň spravovania vecí verejných v tejto oblasti.

V čom vidím problém? Problematiku rozvoja športu v meste je prakticky nutné (inak to nemá z hľadiska mesta zmysel) riešiť v dvoch oblastiach:

Osobitne a (!) predtým ako bude mesto riešiť ŠPORT V MESTE by mal riešiť ŠPORT NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH.

Obe oblasti sú na prvý pohľad mimoriadne dôležité, ale riadenie športu v školách – v základných, patrí priamo do kompetencie mesta. A šport (v meste) vlastne spája do tejto skupiny aj stredné školy.

Z dlhoročnej praxe poznám, že šport na základných školách má, poviem to jemne, veľmi, veľmi zaujímavé rezervy aj nedostatky – a mesto doteraz pristupovalo k tomuto problému veľmi, veľmi vlažne. Prakticky z hľadiska rozvoja športu nijako. Aj keď niekedy pekne hovorilo. Pekne! A tu som pri doslova základe problému. Pokiaľ toto nebude mať mesto ako-tak riešené, tak následne, v tej druhej oblasti – rozvoj športu v meste pôjde iba o smiešne pchanie peňazí do možno neefektívneho, ale vždy zdôvodneného, akože dôvodu. Nakoniec to poznáme z niekoľkých športov aj doteraz. Stále.

Na druhej strane – to, že z hľadiska mesta ide v tomto prípade o dobrú myšlienku je všeobecný fakt. Dokonca podporený aj „ponukou“ mesta podporiť túto myšlienku poriadnym balíkom eur. Ale nerieši podstatu.

Ono, rozvoj športu a je úplne jedno či v štáte, regióne, alebo v meste veľmi pripomína fakt, že tento štát je zaujímavo suverénne na chvoste „štvorky“ aj EU.

To, však, ako sa mesto rozhodlo v súčasnosti riešiť tento problém teraz, je práve takým doslova neodborným a neperspektívnym spôsobom. Nejdem tu opakovať názory v úvode článku. Iba tu spomeniem niečo podobné. Vrátim sa pár rokov dozadu. Vtedy tiež mesto s veľkou pompou zadalo vypracovať projekt rozvoja cestovného ruchu v meste. Výsledok? Zbytočné bľabotanie – výsledok prakticky nulový. Ale vedenie mesta sa uspokojilo. Toto veľmi pripomína tento podobný projekt. Poskytovanie peňazí tým športom, ktoré dokážu najviac zdôvodniť ich potrebu.

Že to nemá nič spoločné s nejakou koncepciou? A že ide o nejakú „komisiu“ a dokonca až teraz – to je nepodstatné. A je fakt, že Piešťany majú možno najviac športových klubov v kdejakých športoch na hlavu na Slovensku a pritom školy produkujú rovnaké percento detí, ktoré sú pohybovo obmedzené. Teda, ľudovo povedané nie súce na akúkoľvek športovú činnosť. A na tých každý kašle. Škola, mesto, športové kluby, rodičia…

Autor tohto príspevku je predsedom jedného športového klubu v meste a vzhľadom na dlhoročné pôsobenie v detskom športe si trúfa tvrdiť, že vie o čom hovorí. A tiež niekoľko rokov pracoval na pozíciách vrcholového manažmentu v spoločnostiach ďaleko presahujúcich stovku zamestnancov a aj  ako lektor manažmentu pre vrcholových manažérov v rámci republiky. Aj z tohto pohľadu vie o čom hovorí.

 

Ing. Jan Derďák