Škôlkári súťažili s mestskou políciou

Druhý ročník dopravnej súťaže s Mestskou políciou v Piešťanoch s názvom „Predškoláčik – dopraváčik“ o cenu primátora mesta Piešťany sa uskutočnil 24. mája 2017. Súťaž sa konala v priestoroch MŠ na Detvianskej ulici, kde sa nachádza prenosné dopravné ihrisko mestskej polície.

Deti zabojovali o umiestnenie na viacerých stanoviskách, jedným z nich bola jazda zručnosti so zvládnutím semaforov, základného dopravného značenia a zručnosť v jazde medzi kužeľmi.

Ďalšie stanoviská slúžili na zvládanie dopravných testov, ktoré sú určené deťom predškolského veku.

Celý program súťaže sprevádzali ukážky výcviku psa z Kynologického klubu Bodona Piešťany, ukážky práce príslušníkov Hasičského a záchranného zboru z Piešťan, z mestskej polície a príslušníkov policajného zboru. Na záver sa vyhodnocovali  najlepší jednotlivci i družstvá.

V kategórii jednotlivcov sa umiestnili:
1. miesto Júlia Kusendová z MŠ na Valovej ulici
2. miesto Nella Pobjecká z MŠ na Považskej ulici
3. miesto Patrícia Gono z MŠ na Valovej ulici

V kategórii družstiev sa umiestnili:
1. miesto MŠ na Valovej ul.
2. miesto MŠ na Považskej ul.
3. miesto MŠ na Detvianskej ul.

Súťaže sa zúčastnili i Materská škola na Ulici 8. mája č. 4, Materská škola na Ulici 8. mája 2, Materská škola na Ulici F. E. Scherera. Ostatné škôlky účasť nepotvrdili. Materská škola na Ulici A. Dubčeka sa síce prihlásila do súťaže, ale žiaľ pre nečakané problémy so zabezpečením pedagogického dozoru sa nemohli zúčastniť. Tešíme sa na budúci ročník súťaže a pripravujeme novinky.

Tento rok si deti zajazdili na úplne nových kolobežkách, zakúpených z grantu ministerstva vnútra s názvom Športom, hrami, besedami zvádzame boj s rizikami (projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality).

Text a foto: Viera Husáková, vedúca referátu prevencie kriminality MsP Piešťany