Mestská akupunktúra: ​Obnova vnútroblokov na sídlisku Adam Trajan

Malé zásahy do verejného priestoru môžu okamžite zlepšiť kvalitu života obyvateľov a obyvateliek a sú rovnako dôležité ako veľké rozvojové projekty. Orezanie kríkov, preorganizovanie dopravy, pridanie mobiliáru alebo obnova povrchov nie sú nákladné, ale pre priestor, v ktorom sa denne pohybujeme, dokážu urobiť veľa. Projekt Mestská akupunktúra sa venuje malým zásahom vo verejnom priestore Piešťan. Miestni architekti presne zmapovali kolízne miesta či priestory s nevyužitým potenciálom, pomenovali ich problémy a navrhli rýchle riešenia. Ich nápady na zlepšenie verejných priestorov Piešťan budeme prinášať každý týždeň.

Sídlisko Adama Trajana je najväčším sídliskom v piešťanskom okrese. Tvoria ho 8-poschodové panelové bloky bytov spolu so skupinou reštaurácii či supermarketov. Sídlisko je lokalizované na juhu Piešťan s výbornou dostupnosťou.

Obyvateľstvo sídliska zastupujú všetky vekové skupiny. Nachádza sa tu materská a základná škola, ktoré poskytujú vhodné prostredie pre rodiny s deťmi. Napriek tomu sídlisko trpí nedostatkom kvalitného verejného priestoru pre deti, seniorov či dospelých.

Naprojektované vnútrobloky mali potenciál komunitného života a rozvoja susedských vzťahov. Bohužiaľ, detské ihriská či skupiny lavičiek zmizli spolu spolu so zatvorením ôsmej základnej školy. Táto nefunkčná konštrukcia už vyše desaťročie narúša ideu vnútrobloku. Chabý stav prostredia medzi blokmi neláka mnohých obyvateľov vyjsť z ich príbytkov za účelom socializácie so susedmi.

Revitalizácia vnútrobloku pri ôsmej základnej škole by ho mohla pretvoriť na miesto stretnutia pre obyvateľov z okolitých panelových domov. Chodníky vedúce na autobusovú zastávku, do lekárne či supermarketu pretínajú ´námestie´ a tým sa toto miesto stáva ideálnym stretávacím bodom. Mnoho lavičiek bolo v minulosti odstránených z pred panelových blokov kvôli narúšaniu nočného pokoja. Príčinou bola zlá koncepcia umiestňovania lavičiek v obytnom prostredí.

Námestie v našom návrhu má rozšírený chodník zo zatrávňovacej dlažby spolu s drevenými lavičkami. Novovzniknuté námestie sa nachádza v bezpečnej vzdialenosti od blokov a tým zabezpečuje nerušený chod života ako v interiéri tak aj v exteriéri. Obyvatelia sídliska majú možnosť tráviť čas na ´námestí´a pritom nerušiť súkromie a nočný kľud nájomníkov bytov.

Rozpadávajúca budova základnej školy je nahradená funkčným parkom, ktorý prispieva ku kvalite života na sídlisku. Plocha areálu základnej školy má potenciál obohatiť život najmä deťom novými detskými ihriskami, ktoré sú zakomponované v zelenom parku. Výhľad z okna mnohých obyvateľov časti Adam Trajan bude premenený z rozpadnutej budovy na oázu zelene.

Projekt Mestská akupunktúra pripravujú architektky Adela Klčová, Eva Rohoňová, Nikola Beim, Lívia Gažová a architekti Pavol Pilař a Matthias Arnould s podporou mesta Piešťany.