Mestská akupunktúra: ​Kuzmányho ulici chýba chodník a priechod pre chodcov

Malé zásahy do verejného priestoru môžu okamžite zlepšiť kvalitu života obyvateľov a obyvateliek a sú rovnako dôležité ako veľké rozvojové projekty. Orezanie kríkov, preorganizovanie dopravy, pridanie mobiliáru alebo obnova povrchov nie sú nákladné, ale pre priestor, v ktorom sa denne pohybujeme, dokážu urobiť veľa. Projekt Mestská akupunktúra sa venuje malým zásahom vo verejnom priestore Piešťan. Miestni architekti presne zmapovali kolízne miesta či priestory s nevyužitým potenciálom, pomenovali ich problémy a navrhli rýchle riešenia. Ich nápady na zlepšenie verejných priestorov Piešťan budeme prinášať každý týždeň.

Kuzmányho ulica začína križovatkou Námestia 1. mája a končí až pri parkovisku futbalového štadióna. Napriek tomu, že ulica susedí s parkom a vymedzuje centrálnu mestskú zónu, má prekvapivo veľa nedostatkov.

Už pri ústí ulice na Námestí 1. mája chýba priechod pre chodcov. Priechod zo smeru do centra je umiestnený na stredovom ostrovčeku, teda na mieste, kde chodí len málo ľudí. Naopak, pred pekárňou, na hlavnom pešom ťahu zo starých Piešťan do centra, priechod chýba.

Pri bytovom dome na križovatke s Pod Párovcami chodcom zasa chýba chodník. Priestor na neho existuje, ale zaberajú ho autá zaparkované kolmo, úplne v dotyku so stenou. Medzi domom a zaparkovanými autami ostáva doslova len niekoľko centimetrov a tak okolo neho nie je možné prejsť. V kombinácii s chýbajúcim priechodom a úzkymi chodníkmi na ulici je situácia pre chodcov značne nepríjemná, nehovoriac o ťažšie pohyblivých alebo matky s kočiarmi.

Problém s chodníkmi však pokračuje aj za križovatkou. Vzhľadom na úzku cestu je chodník okolo mestského parku len na jednej strane vozovky. Nedobre urobený štrkový povrch nie je príjemný na chodenie a už vôbec nie na prejazd bicyklom alebo kočíkom. Chodci sa tomuto smeru radšej vyhnú, idú po ceste alebo cez park.

Náš návrh počíta s dvoma jednoduchými zásahmi, pridaním priechodu pre chodcov a riešením chodníka pre peších pre bytovom dome. Parkovanie by sa z kolmého zmenilo na pozdĺžne a vytvoril by sa priestor pre chodník pre peších. Zmenu povrchu chodníka okolo parku rieši projekt rekonštrukcie mestského parku, preto sa mu nevenujeme.

Projekt Mestská akupunktúra pripravujú architektky Adela Klčová, Eva Rohoňová, Nikola Beim, Lívia Gažová a architekti Pavol Pilař a Matthias Arnould s podporou mesta Piešťany.