Blog Kistine Astigarraga: Bylinková špirála

Takmer na konci mojej dobrovoľníckej služby v Piešťanoch som sa rozhodla napísať ešte jeden článok o tom, na čom práve pracujeme. Posledné mesiace sme venovali čas rôznym činnostiam: zachraňovanie žiab, príprava veľkonočného workshopu, tvorba nového výukového programu o netopieroch… Dnes by som sa však s vami rada podelila o skúsenosť s mojim projektom „Bylinková špirála“.

Počas EDS (Európskej dobrovoľníckej služby) máte možnosť vytvoriť svoj vlastný projekt a ja som sa rozhodla využiť túto šancu na tvorbu bylinkovej špirály v SEV Zrnko. Pred mojim príchodom na Slovensko som pomáhala ako dobrovoľníčka v jednej ekologickej záhrade. Po príchode do Piešťan som počas zimných mesiacov uvažovala o mojom projekte a rozhodla som sa, že chcem urobiť niečo o aromatických/jedlých/liečivých bylinách.

Po pár stretnutiach s mojou koordinátorkou EDS sme na to prišli – objavili sme bylinkovú špirálu. Rozhodli sme sa, že špirálu postavíme v SEV Zrnko a že budeme spolupracovať s ostatnými organizáciami, ktoré Zrnko využívajú (najmä o.z. Serviam, ktoré sa venuje práci s mentálne postihnutými osobami). Cieľom bolo spolu sa zapojiť do manuálnej práce a následne aj do využívania bylín na rôzne edukačné účely. Bol to perfektný plán, takže sme sa do toho rovno pustili!

Najprv som začala zháňať informácie o bylinkovej špirále, ktorá predstavuje vysoko produktívny a energeticky efektívny dizajn vertikálnej záhrady. Špirálová štruktúra vytvára podmienky pre vznik rôznych mikroklimatických podmienok v malom priestore a umožňuje kultiváciu druhov s rôznymi požiadavkami na vodu, svetlo a živiny. Je to praktické a atraktívne riešenie pre mestských záhradkárov, ktorí majú obmedzený priestor alebo iné podmienky.

Po tom, čo sme vytvorili dizajn špirály sme potrebovali získať materiál: tehly, pôdu, rastliny. Pravdou je, že zohnať materiál nebolo až také náročné. Ľudia boli veľmi ochotní nám pomôcť a za pár dní už sme mali všetok materiál v Zrnku.

14. júna 2018 prišiel veľký deň. Všetko sme mali pripravené. Mali sme toho najlepšieho pomocníka – piešťanského ornitológa Ericha Kubicu, ktorý má so stavaním bylinkovej špirály skúsenosti ( pred rokom postavil 2 bylinkové špirály v priestoroch Elektrárne Piešťany). Taktiež nám pomáhali dobrovoľníci z o.z Serviam, o.z Kvas, rodičia a deti z nášho EKO krúžku. Bol to skvelý deň a všetci sme si užili tvorenie našej malej-veľkej špirály.

Toto však nie je koniec príbehu, je to iba začiatok! Teraz sa budeme spoločne starať o naše bylinky a sledovať ich vývoj a rast. Ako som spomenula na začiatku, chceme využiť naše „dielo“ aby sme dokázali, že udržateľné poľnohospodárstvo je možné a že treba využiť všetky naše vedomosti a zručnosti na vzdelávanie a zdieľanie našich skúseností s deťmi aj dospelými.

Touto cestou by som chcela poďakovať všetkým, ktorí nám s projektom pomohli: Aurelovi Rusnákovi, Magdaléne Masárovej, Petrovi Demkovi, Erichovi Kubicovi, Michalovi Kalabusovi, rodine Grežďovej, Jozefovi Malíkovi, Jurajovi Hargašovi, Renátke Balažíkovej, Zuzke Tretinárovej, pomocníkom z o.z Serviam, Milene Marković, Veronike Balažíkovej, Markovi Zelenayovi a Klárke Papánkovej.

Kistine Astigarraga