Parlamentné voľby: Právo voliť má 23 755 Piešťancov

O 7.00 h sa začali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Približne 4 455 000 voličov na celom Slovensku, medzi nimi aj 23 755 Piešťancov, má právo odovzdať svoj hlas do 22.00 h.

V Piešťanoch je 28 volebných miestností, sídlia na rovnakých adresách ako počas volieb do európskeho parlamentu a prezidentských volieb (zoznam je nižšie).

Právo voliť má každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr dnes dovŕšil 18 rokov a nemá ustanovené obmedzenie slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Do volebnej miestnosti musí prísť volič s platným občianskym preukazom. Členovia komisie mu na základe neho odovzdajú hlasovacie lístky a prázdnu obálku s odtlačkom úradnej počiatky obce. Hlasovanie prebieha v priestore, ktorý je určený na vyplnenie hlasovacích lístkov.

Volič si vyberie lístok politickej strany, ktorej chce odovzdať svoj hlas. Môže na ňom zakrúžkovať poradové čísla najviac štyroch kandidátov, ktorým dáva preferenčné hlasy.

Ak kvôli zdravotnému stavu nemôže sám upraviť hlasovací lístok, má právo vziať si so sebou inú osobu, ktorá lístok upraví podľa jeho pokynov.

Hlasovací lístok je potom nutné vložiť do obálky s úradnou pečiatkou obce a vhodiť do volebnej schránky.

Zoznam volebných miestností podľa adresy trvalého bydliska:

Volebná miestnosť č. 1 – Cirkevná spojená škola, Štefánikova 119: Agátová, Čkalovova, Detvianska, Dubová, Haluzického, Jánošíkova, Kláštorská, Na Lehote, Orviský kút, Orviská cesta, Pod náhonom, Topoľová, Žilinská cesta okrem or. č. 1, Nový dvor


Volebná miestnosť č. 2 – Základná škola, Mojmírova 98/30: A. Hlinku súp. č. 38 – 41 a súp. č. 4430, Lipová, Zavretý kút


Volebná miestnosť č. 3 – Stredná odborná škola obch. a služieb, Mojmírova 99/28: A. Hlinku súp. č. 37, 50 – 60, A. Hlinku súp. č. 4882, 4866


Volebná miestnosť č. 4 Jedáleň pre dôchodcov, Staničná 22: A. Hlinku súp. č. 15 – 21, Dopravná, Javorinská, J. Jesenského, Mudroňova, Staničná


Volebná miestnosť č. 5 – Základná škola, Mojmírova 98/30: Mojmírova, Sadová, Vodárenská, Ulica pplk. V. Ábela, Milana Antala


Volebná miestnosť č. 6 – Základná škola, Holubyho 1053/15: A. Hlinku, súp. č. 61 – 63, 6433, 7719, Bottova, Díčova, Holubyho, Hoštáky, Mýtny rad, Považská, Sasinkova, Úzka


Volebná miestnosť č. 7 – Hotelová akadémia Ľ. Wintera Stromová 1329/34: Fándlyho, Kuzmányho, Nám. 1. mája, Pod Párovcami or. č. pár. 2 – 64 a or. č. nepár. 1 – 97, Stromová, Valová č. 835/6, Štefánikova, or. č. pár. od 98 a or. č. nepár. od 7


Volebná miestnosť č. 8 – Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP č. 1493/9: Bernolákova, Kalinčiakova, Kollárova, Kukučínova, Mierová, Nám. SNP, Palárikova, Potočná, Poštová, Radlinského, Royova, Šafárikova, Štúrova


Volebná miestnosť č. 9 – Piešťanské informačné centrum, Pribinova 2: Ulica Eugena Suchoňa, Furdekova, Hviezdoslavova, Moyzesova, Nitrianska, Nám. Slobody, Nám. J. Murgaša, Rázusova, Winterova, Beethovenova, Nábr. I. Krasku, Nábr. J.J. Torkosa, Nábr. J. Wernhera, Nálepkova, Park – pasáž, Pribinova, Sad A. Kmeťa, Kúpeľný ostrov


Volebná miestnosť č. 10 – Základná umelecká škola, Teplická 2297/50: Kukorelliho, Ovocná, Teplická or. č. pár. 2 – 120 a or. č. nepár. 1 – 121


Volebná miestnosť č. 11 – Služby mesta Piešťany, Valová 1919/44: Letná, Valová, okrem or. č. 6, Hričovská, Lednická, Likavská, Starohradská, Strečnianska, Súľovská, Vršatecká


Volebná miestnosť č. 12 – Cirkevná spojená škola, Pod Párovcami 1397/127: A. Šindelára, Bajzova, Beckovská, Bodona, Budatínska, Čachtická, Domkársky rad, Ivana Stodolu, Košecká, Pod Párovcami or. č. pár. od 66 a or. č. nepár. od 99, Sv. Cyrila a Metoda, Sv. Štefana, Svätoplukova, Štefánikova or. č. pár. 2 – 96 a or. č. nepár. 1 – 73, Tematínska, Trenčianska, E. Belluša, Mariánske námestie


Volebná miestnosť č. 13 – Mestský klub mesta Piešťany (Rozmarín), Teplická 144: Bratislavská, or. č. pár. 2 – 102 a or. č. nepár. 1 – 109 a 155 – 173, Hurbanova, Partizánska, Teplická or.č. pár. od 122, nepár. od 123, Žilinská cesta or. č. 1


Volebná miestnosť č. 14 – Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9: Cintorínska, Hospodárska, Mliekárenská, Mlynská, Nová, Vrbovská cesta, or. č. pár. 2 – 68 a or. č. nepár. 1 – 115


Volebná miestnosť č. 15Základná škola M.R. Štefánika, Vajanského 1954/35: Chalupkova, D. Tatarku, Detská, Hodžova, Hollého, J. Záborského, Matúškova, Meštianska, Nábr. Kolomana Fodora, Rastislavova, Vajanského, Urbánkova, Záhradná 16


Volebná miestnosť č. 16 – Základná škola, Brezová 2876/19: Dlhá, Hlboká, Jozefská, Konečná, Lúčna, Rekreačná, Sibírska, Studená, Valašská, Vysoká, Golfová, Jachtárska, Kajakárska, K Lodenici, Veslárska


Volebná miestnosť č. 17 – Základná škola, Brezová 2876/19: Komenského, Robotnícka, Skalná


Volebná miestnosť č. 18 – Mestské kultúrne stredisko, A. Dubčeka 2400/27: A. Dubčeka, Baltská ulica, Fínska ulica, Heinolská ulica, Helsinská ulica, Jantárová ulica, Jarná, Jazerná ulica, Južná, Ulica J. Sibelia, Krížna, Lužná ulica, Ulica M. Waltariho, Malá, Nám. J. Kráľa, Okružná, Ulica P. Nurmiho, Panenská, Prístavná, Ratnovská zátoka, Ružová, Rybná, Sihoťská ulica, Slnečná, Tichá, Veterná


Volebná miestnosť č. 19Mestské kultúrne stredisko, A. Dubčeka 2400/27: J. Kupeckého, Kúpeľná, Vážska


Volebná miestnosť č. 20 – Základná škola, Brezová 2876/19: Gaštanová, Javorová


Volebná miestnosť č. 21 – Mestská knižnica, Školská 4761/19: 8. mája, Krajinská, Sládkovičova, Školská


Volebná miestnosť č. 22 – Základná škola, Brezová 2876/19: Bratislavská or. č. pár. od 104 a or. č. nepár. 111 – 153, Brezová


Volebná miestnosť č. 23 – Základná škola, E. F. Scherera 4874/40: E. F. Scherera


Volebná miestnosť č. 24 – Základná škola, E. F. Scherera 4874/40: Adama Trajana or. č. pár. 14 – 24, Mateja Bela or. č. pár. 32 – 54, nepár. 23 – 35


Volebná miestnosť č. 25 – Základná škola, E. F. Scherera 4874/40: Adama Trajana or. č. pár. 2 -12 a or. č. nepár. 3 – 37


Volebná miestnosť č. 26 – Hala telesne ťažko postihnutých, N. Teslu 4790/28: Brigádnická, Družstevná, N. Teslu, Obchodná, Priemyselná, Vrbovská cesta or. č. pár. od 70 a or. č. nepár. od 115


Volebná miestnosť č. 27Základná škola, E. F. Scherera 4874/40: Mateja Bela or. č. pár. 2 – 30 a or. č. nepár. 1 – 21


Volebná miestnosť č. 28Rodinný detský domov n. o., Družby 4183/26: Dudvážska, Družby


Text a foto: Martin Palkovič Zdroj: MsÚ Piešťany