Začína sa rekonštrukcia lávky pri Krajinskom moste

Víťaz verejného obstarávania, spoločnosť Lumiza s. r. o. si vo štvrtok prevzala stavenisko. Informovala o tom radnica s tým, že rekonštrukcia lávky pre peších a cyklistov pri Krajinskom moste má trvať šesť mesiacov.

Mesto Piešťany za opravu lávky, ktorá je zatvorená od konca minulého roka, zaplatí podľa zmluvy 608-tisíc eur. S financovaním realizácie tohto projektu samospráve pomôžu aj spoločnosti, ktoré vlastnia siete vedúce pod lávkou.

Podľa zmlúv prerokovaných mestským zastupiteľstvom by mali po 50-tisíc eur prispieť Slovenský plynárenský priemysel aj Slovak Telekom, ďalších 200-tisíc eur plánuje mestu poskytnúť Trnavská vodárenská spoločnosť. Mesto tiež žiada pomoc od Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), ktorý má v správe Krajinský most.

Lávka je pre verejnosť uzatvorená od 28. novembra 2019 kvôli zlému technickému stavu. Vo štvrtok ju oficiálne odovzdali firme, ktorá vyhrala verejné obstarávanie.

„Práce na lávke by sa mali začať v stredu 29. júla 2020 a s opravami sa začne na kratšom úseku lávky od ramena Váhu. Zhotoviteľ sa zaviazal rekonštrukčné práce ukončiť do šiestych mesiacov od prevzatia staveniska, t.j od dnešného dňa,“ informovala radnica s tým, že dielo bude zhotovené v troch etapách. Lávku začnú opravovať na kratšej časti nad obtokovým ramenom Váhu v dĺžke 68 metrov. Druhá etapa prác bude pokračovať na polovici časti lávky ponad hlavným ramenom Váhu v dĺžke 90 metrov a záver prác bude prebiehať na zvyšnej časti smerom do centra mesta.

Rekonštrukcia spočíva v očistení od hrubých nečistôt a usadenín, mechanickom očistení konštrukcií a potrubí od pôvodných náterov a následnej aplikácii náterov konštrukcie lávky. Práce budú zakončené montážou pochôdznych panelov, krycích panelov a osvetlením.

Text: Martin Palkovič Foto: facebook.com/Mesto Piešťany