Tamajka berie na radnicu svojho najväčšieho kritika

Šéf poslaneckého klubu Spoločne pre Piešťany Tomáš Hudcovič, ktorý ešte na februárovom zastupiteľstve žiadal odchod primátora Miloša Tamajku z Dozornej rady Trnavskej vodárenskej spoločnosti, bude onedlho jeho zástupcom.

Piešťanskí poslanci vtedy chceli, aby Piešťany v orgánoch TAVOS-u zastupoval Jozef Malík. Primátor takéto uznesenie odmietol podpísať.

Dnes, krátko po zmene Štatútu Mesta Piešťany, na základe ktorej môže mať kúpeľné mesto dvoch viceprimátorov, Tomáš Hudcovič povedal: „Netrváme na tom, aby tam (v TAVOS-e, pozn. red.) bol Jozef Malík. Trváme na tom, aby sa tam urovnala situácia.“

Návrh na zmenu štatútu dostali poslanci, napriek jeho závažnosti, iba deň vopred. Rovnako ako návrh na zrušenie uznesenia, ktorým zastupiteľstvo primátorovi koncom minulého roka obmedzilo kompetencie.

Zmeny v rozpočte mohol odvtedy Tamajka vykonávať iba do výšky 3-tisíc eur mesačne. Včera, krátko pred hlasovaním o štatúte, väčšina zastupiteľstva súhlasila so zvýšením tohto limitu na viac než 18-tisíc eur.

„Robíte si srandu?“ pýtal sa vedenia mesta na začiatku rokovania Peter Jančovič: „V poslednej dobe, ak potrebujete niečo nátlakovo schváliť, položíte to na stôl alebo pošlete deň pred zastupiteľstvom. Čudujem sa poslancom, ktorí o tomto dnes budú hlasovať.“

Väčšina z nich po búrlivej diskusii so zmenou štatútu súhlasila. Miloš Tamajka oznámil, že v najbližších dňoch poverí Tomáša Hudcoviča, aby bol jeho druhým zástupcom. Michal Hynek teda o funkciu viceprimátora nepríde.

Do debaty o zisteniach hlavného kontrolóra, ktorý konštatoval porušenia platnej legislatívy v súvislosti s používaním mestskej platobnej karty, sa nikto neprihlásil. V podobných prípadoch doteraz kládli vedeniu radnice otázky prevažne členovia klubu Spoločne pre Piešťany.

„Nebola žiadna politická dohoda. Ja aj kolegovia sme stále toho názoru, že sa veci musia robiť tak, ako sa majú. Ako náhle príde k nejakým zisteniam, treba ich pomenovať,“ povedal k tomu Tomáš Hudcovič. Jeho prítomnosť na radnici má byť okrem iného garanciou, že poslanci budú informovaní aj o rozpočtových opatrenia, ktoré urobí primátor.

„V tomto momente je to o tom, že berieme na seba časť zodpovednosti,“ reagoval budúci viceprimátor na otázku, či má teraz vedenie mesta jeho dôveru. O vyslovení nedôvery totiž spolu s ďalšími poslancami hlasovali v októbri minulého roka.

Miloš Tamajka včera obhajoval vznik funkcie druhého viceprimátora zlepšením komunikácie medzi vedením mesta a poslancami. Tí, ktorí s tým nesúhlasili, poukazovali aj na plytvanie financiami.

„Koľko? 2 100 eur? 63-tisíc do konca volebného obdobia? Za 63-tisíc deti na jednotke škole mrznú a sú choré, pretože tam majú staré okná a nemajú zateplenú budovu,“ povedal Peter Jančovič.

„V Považskej Bystrici majú dvoch viceprimátorov, ale každý pracuje za polovičný plat a na polovičný úväzok,“ dodala Iveta Babičová. Podľa jej slov stačí Piešťanom jeden, ale schopný, zástupca primátora.

K výške platu Tomáša Hudcoviča sa Miloš Tamajka včera nevedel vyjadriť: „Keď bude druhý vicepirmátor poverený, budem vám vedieť na toto odpovedať.“

Pozrite si zostrih vybraných vyjadrení poslancov a primátora z diskusie k návrhu o zmene štatútu mesta, na základe ktorého môžu mať Piešťany dvoch viceprimátorov:

Text, foto a video: Martin Palkovič