Deti pozorujú rastliny a vytvárajú elektronický herbár


Warning: Illegal string offset 'alt' in /data/6/1/614b7d31-fe80-4236-a239-9edf38a5930e/zpiestan.sk/web/wp-content/themes/zpiestan_2.0/page-templates/ads-top_article_banner.php on line 14

Warning: Illegal string offset 'caption' in /data/6/1/614b7d31-fe80-4236-a239-9edf38a5930e/zpiestan.sk/web/wp-content/themes/zpiestan_2.0/page-templates/ads-top_article_banner.php on line 15

Warning: Illegal string offset 'sizes' in /data/6/1/614b7d31-fe80-4236-a239-9edf38a5930e/zpiestan.sk/web/wp-content/themes/zpiestan_2.0/page-templates/ads-top_article_banner.php on line 16

Warning: Illegal string offset 'large' in /data/6/1/614b7d31-fe80-4236-a239-9edf38a5930e/zpiestan.sk/web/wp-content/themes/zpiestan_2.0/page-templates/ads-top_article_banner.php on line 16
6
Inzercia

Zo žiakov Spojenej školy sa stali malí vedci. Vo Výskumnom ústave rastlinnej výroby Piešťany (VÚRV) dokumentujú vegetačný vývoj vybraných druhov liečivých rastlín. Výsledkom ich hravého vzdelávania bude elektronický herbár, z ktorého môžu čerpať ich rovesníci po celom Slovensku.

steakpark_banner_700x150

Škola a VÚRV spojili svoje sily a získali grant Nadácie Volkswagen vo výške 1 000 eur na nákup tabletov. „Cieľom projektu je naučiť znevýhodnené deti využívať moderné technológie a základné komunikatívne návyky,“ vysvetlila Michaela Havrlentová z VÚRV.

Minulý týždeň absolvovali žiaci Spojenej školy Piešťany jednu zo svojich netradičných vyučovacích hodín. Rastliny pozorovali na testovacích políčkach ústavu, fotili ich na tablety, ovoniavali aj chutnali. To všetko im umožnili vedci z VÚRV, ktorí sú garantmi projektu s názvom Zdravie z prírody – elektronický herbár.

Odborníci môžu vďaka tejto spolupráci prezentovať výsledky svojej práce, deti s mentálnym alebo fyzickým handicapom si zase trénujú komunikáciu, spoznávajú prírodu a ich bádanie pomáha ďalším.

Fotografie, ktoré urobia priamo v teréne, doplnia o zaujímavé informácie od výskumníkov a z internetu. V škole potom aj pomocou tabletov vytvoria prezentáciu, ktorá poslúži ďalším, napríklad aj ich rovesníkom a pani učiteľkám v ďalšom vyučovacom procese.

Projekt pokračuje počas celého roka a žiakov čaká ešte niekoľko návštev vo výskumnom ústave. Spojená škola sa vďaka získaniu finančných prostriedkov na nákup tabletov zapojí aj do ďalších vzdelávacích projektov.

deti žiaci vo vurv 2 deti žiaci vo vurv 3 deti žiaci vo vurv 4 deti žiaci vo vurv 5 deti žiaci vo vurv 6 deti žiaci vo vurv 7 deti žiaci vo vurv 8 deti žiaci vo vurv 9

Text a foto: Martin Palkovič