AKTUALIZOVANÉ: Kto a koľko prispeje na lávku pri Krajinskom moste?

Mesto má na opravu lávky vyhradených 350-tisíc eur, ďalších približne 300-tisíc eur mu chýba. Tento rozdiel chce získať od spoločností, ktoré majú pod lávkou inžinierske siete. Či prispeje aj Trnavský samosprávny kraj, je zatiaľ otázne.

Na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva budú poslanci diskutovať o zmluvách medzi Mestom Piešťany a Trnavskou vodárenskou spoločnosťou (TAVOS), Slovenským plynárenským priemyslom (SPP), firmou Slovak Telekom a Trnavským samosprávnym krajom (TTSK).

Podľa zverejnených návrhov zmlúv by mohla radnica získať po 50-tisíc eur od spoločností SPP a Slovak Telekom.

„TAVOS vyjadrila svoj súhlas, ale odmietla uzatvoriť zmluvu o združenom financovaní rekonštrukcie stavby pre nemožnosť uplatnenia si daňovo uznateľných nákladov,“ píše sa v dôvodovej správe k návrhu nájomnej zmluvy s vodárňami, pričom cena nájmu má byť známa po rokovaní naplánovanom na 9. júna.


DOPLNENÉ: 5. júna o 11.30 h: Radnica dnes zverejnila zámer prenajať lávku Trnavskej vodárenskej spoločnosti, ktorá má pod jej telesom umiestnené potrubie, za nájomné vo výške 200-tisíc eur na dobu 30 rokov. Mesto by v prípade schválenie takejto dohody dostávalo od TAVOS-u ročne 6 666 eur.


Trnavská župa, ktorá má v správe Krajinský most, by mohla prispieť sumou 200-tisíc eur, ale k návrhu zmluvy v tomto znení sa jej zástupcovia podľa dôvodovej správy zatiaľ nevyjadrili.

Primátor Peter Jančovič na májovom zastupiteľstve povedal, že od predsedu TTSK Jozefa Viskupiča dostal predbežný prísľub finančnej pomoci s rekonštrukciou lávky, je však podmienený podporou pre župu zo strany štátu v súvislosti s koronakrízou.

Rekonštrukcia lávky pre peších a cyklistov pri Krajinskom moste zahŕňa všetky mechanicky alebo koróziou poškodené časti. Ide o diagonálne stužidlá, styčníkové plechy, steny hlavných nosníkov, spodné pásy a podlahové panely. Nové má byť aj osvetlenie.

Lávka je na základe vyjadrenia statika uzatvorená od novembra 2019. Mesto zverejnilo koncom marca vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie výzvu na predkladanie ponúk na jej opravu. Predpokladaná hodnota zákazky je 606-tisíc eur bez DPH. Verejné obstarávanie zatiaľ nie je ukončené a preto nie je známy ani dátum začiatku rekonštrukcie.

Text: Martin Palkovič Titulný obrázok – vizualizácia opravenej lávky, ktorú radnica zverejnila v roku 2016, zdroj: piestany.sk