Blog Juraja Machoviča: Tvorenie, ktoré baví

Albert Einstein je nepochybne nielen jeden z najkreatívnejších ľudí 20. storočia, ale aj celej doterajšej histórie. Jeho prevratné objavy a teórie priniesli úplne nový rozmer v tom, ako vidíme svet.

Jeden z jeho viacerých citátov, ktoré sa zachovali, znie: „Kreativita je zabávajúca sa inteligencia.“ O to v našich životoch ide alebo by malo ísť – tvoriť, vytvárať, byť kreatívny.

Kreativita ako slovo, pojem je odvodená z latinského slova creatio, čiže tvorba. Tvorba je niečo, čo človeka napĺňa a baví, ako tvrdí Einstein. Tvorivosť je rôznorodá, prekvapuje, prichádza s novým nápadom. Čiže kreativitou sa rozumie schopnosť človeka vytvárať akékoľvek nové a pôvodné myšlienky, ktoré ich pôvodca prv nepoznal. Všetko to, čo patrí do umenia, tvorby nás zušľachťuje a premieňa k dobrému.

Niekedy sa tvorivosť chápala ako aktivita vyvolencov – umelcov, vedcov. Dnes to už nie je pravda, lebo tvoriť niečo môže každý. Všetci máme istý stupeň tvorivosti, ktorá sa dá rozvíjať. Výsledkom kreativity je originalita diela.

Či už máte prácu, ktorá Vás živí, baví alebo nebaví, je dobré podľa mojej mienky si nájsť vhodnú tvorivú činnosť, kde si aktívne oddýchnete, doplníte si baterky, teda nájdete znova stratenú energiu. Jednoducho tvorenie je psychohygiena.

Sme tvorcovia života, utvárame seba, tiež iní sa utvárajú od nás. Je to prepletený proces. A tak objavujme v sebe tvorivú silu, ktorá svojím spôsobom prispeje k prijateľnejšej atmosfére v spoločnosti a bude medzi nami menej stresu, strachu a nenávisti.

Začal som tento krátky, stručný text o kreativite citáciou objaviteľa teórie relativity, a jeho mottom aj skončím: „Svet, ako sme ho vytvorili, je procesom nášho myslenia. Nemôžeme ho zmeniť bez toho, aby sme zmenili naše myslenie.“

Text: Juraj Machovič

Ilustr. foto / Photo by Dragos Gontariu on Unsplash